Trang chủ

SẢN PHẨM

Thông tin về Thuốc và TPBVSK trên website chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng hỏi ý kiến bác sỹ và đọc kỹ hướng dẫn trước khi dùng. 

VILLEX
Levofloxacin 500mg
AGI-BROMHEXINE
Bromhexin 4mg/5ml
BETENE
Betamethasone 5.2mg
VENRUTINE
Vitamin C + Rutin
TOPBRAIN
Magnesium 48mg + Vitamin B6 5mg + Ginkobiloba 40mg
RESMI
Nước khoáng thiên nhiên,chlorhexidin digluconat, kẽm hyaluro-nat,mangan gluconat,vitamin E,dịch chiết lô hội
RAMITREZ 90
Etoricoxib 90mg
PREDSTAD
Prednisolon 20mg
PEDIA HEAM
Acid folic 95mcg, Cyanocobalamin 10mcg, Biotin 50mcg, Sắt fumarat 60,8mcg,  Acid ascorbic 60mg
PAROCONTIN
Paracetamol 325mg; Methocarbamol 400mg
GOMES
Methylprednisolon 16mg
FLUCOLDSTAD
Paracetamol 500mg, Cafein 25mg, Phenylephrin HCl 5mg
D-CURE 25.000 IU
Cholecalciferol (Vitamin D3) 25.000 I.U
CHYMODK 8.4
Alpha chymotrypsin 4200 USP
CHYMODK 4.2
Alpha chymotrypsin 4200 USP
BABEMOL
Paracetamol 120mg/5ml
AQUAFIZZ ORANGE MULTIVITAMIN
Vitamin C 80 mg Niacin (EN) 16 mg Vitamin E 12 mg Pantothenic acid 6 mg Vitamin B6 1,4 mg Vitamin B2 (Riboflavin) 1,4 mg Vitamin B1 (Thiamin) 1,1 mg Folic acid 0,2 mg Biotin 50 μg Vitamin B12 2,5 μg
ZAPNEX-5
Olanzapine 5 mg
ZAPNEX-10
Olanzapine 10 mg
THUỐC CAI NGHIỆN BÔNG SEN
Đương qui 22,5g, Nhân sâm15g, Bạch truật30g, Hải diêm3,75g, Sinh khương 7,5g, Ô mai bắc 30g, Nhục thung nhung 18,75g, Mật ong 75g
QUEEN LACTIC
Lactoserum 0,93g, Acid lactic
PAOLUCCI 500
Deferipron
PAINPASS GEL
Gel xoa bóp tinh dầu
NASOLSPRAY
Natri clorid 630mg/70ml
MYOPAIN 150
Tolperison HCL 150mg
GEL CIACCA
Adapalen 1%, Clindamycin 1%
ERYNE
Tretinoin + Erythromycin
DAVYLOX
Ciprofloxacin 500mg
CLIPOXID 300
Calci lactat 300mg
CIACCA
Adapalene + Clindamycin
CAPTOPRIL
Captopril 25mg
WARUWARI 2
Tizanidine
SINRIGU 400
Etodolac 400 mg
RUZITTU 100
Diacerin 100mg
MATERAZZI 50
Eperison
MASAK 0.25
Calcitriol
LAKCAY 60
Raloxifen 60mg
KOZERAL 10
Ketorolac trimethamin 10mg
GONPAT 750
Glucosamin sulfat
ERISK
Eperison HCl 50mg
CRUZZ-35
Risedronat natri
AGOSTINI
Alendronic Acid 70mg Vitamin D3 5600IU
L-TYROX 100
Levothyroxin Natri 100
ARASTAD 20
Leflunomid 20mg
V- PROX 200
Cefpodoxime 200mg
QUINCEF 125
Cefuroxime 125 mg
ORALFUXIM 500
Cefuroxim 500mg
NIMEGEN
Isotretinoin 20 mg
GIVET-5
Montelukast 5mg
GIVET-10
Montelukast 10mg
AYITE 100
Rebamipid 100mg
ZIEGLER 500
Arginin hydroclorid
SUTRA
Sucrafate 1g
YESOM 40
Esomeprazol
PHALU GEL 20%
Nhôm phosphat (dạng hỗn dịch 20%)12,38g
OZZY 40
Pantoprazole 40mg
NESTELOC 20
Esomeprazol 20
LAHM
Magnesi hydroxyd, Simethicon
KATIES 100
Tiropramid HCL 100 mg
HULL
Magnesi hydroxid, Nhôm hydroxid
ENTERPASS
Amylase 100mg,Simethicon100mg, Papain 30mg
DOMUVAR
Bacillus subtilis 5ml
DECOLIC 24
Trimebutine maleat 24mg
CUELLAR 150
Ursodeoxycholic acid 150 mg
COLIOMAX 500
L-Ornithin-L-Aspartat 500 mg
ARTHUR
Trimebutine maleat 200mg
VEBUTIN
Trimebutin Maleat 100mg
RAGOZAX
Domperidon maleat
EVALDEZ
Levosulpiride 50 mg
ZAPNEX-5
Olanzapine 5 mg
ZAPNEX-10
Olanzapine 10 mg
ZIELINSK
Piracetam 400mg; Cinnarizin 25mg
VIAVAN
Piracetam + Cinnarizine
VERIST 8
Betahistine Dihydrochloride 8 mg
OLIVEIRIM 10
Flunarizin 10mg
NEURALMIN 75
Pregabalin
NEUBATEL FORTE
Gabapentin 600 mg
MORITIUS
Pregabalin 75mg
HORNOL
Cytidin,monophosphat,Uridin
GIMYENEZ 8
Betahistin 8mg
DAVYCA-F 150
Pregabalin 150mg
BAZATO
Gabapentin 300mg - Mecobalamin 500ug
NILKEY
Fluoxetine 20 mg
GIMYENEZ
Betahistine Dihydrochloride 16 mg
AGI-BROMHEXINE
Bromhexin 4mg/5ml
CHYMODK 8.4
Alpha chymotrypsin 4200 USP
CHYMODK 4.2
Alpha chymotrypsin 4200 USP
NASOLSPRAY
Natri clorid 630mg/70ml
GIVET-5
Montelukast 5mg
GIVET-10
Montelukast 10mg
EZATUX 50
Eprazinon dihydroclorid 50mg
DESRATEL
Desloratadin 5mg
BOURILL 10
Bambuterol 10mg
AYALE 10
Loratadin 10mg
ANPEMUX 250
Carbocistein 250mg
ACRITEL-5
Levocetirizin
BOYATA
Cycloserine 250 mg
VILLEX
Levofloxacin 500mg
PREDSTAD
Prednisolon 20mg
FLUCOLDSTAD
Paracetamol 500mg, Cafein 25mg, Phenylephrin HCl 5mg
BABEMOL
Paracetamol 120mg/5ml
DAVYLOX
Ciprofloxacin 500mg
V- PROX 200
Cefpodoxime 200mg
QUINCEF 125
Cefuroxime 125 mg
ORALFUXIM 500
Cefuroxim 500mg
CLATAB
Clarithromycin
CEFIXIME MKP 50
Cefixime 50gr
POFAKID
Cefpodoxim proxetil 100mg
METILONE-4
Methylprednisolon 4mg
DOXIMPARK 200
Cefpodoxim 200mg
BOYATA
Cycloserine 250 mg
PAOLUCCI 500
Deferipron
TERZENCE 5MG
Methotrexate 5 mg
TERZENCE 2,5MG
Methotrexat 2,5 mg
METREX
Methotrexate 2,5 mg
GEL CIACCA
Adapalen 1%, Clindamycin 1%
ERYNE
Tretinoin + Erythromycin
CIACCA
Adapalene + Clindamycin
TERZENCE 5MG
Methotrexate 5 mg
TERZENCE 2,5MG
Methotrexat 2,5 mg
CAPTOPRIL
Captopril 25mg
ZLATKO 50
Sitagliptin
ZHEKOF 40
Telmisartan
WRIGHT 5
Imidapril
VIGORITO
Vildagliptin 50mg
VASLOR 20
Atorvastatin 20mg
VASLOR 10
Atorvastatin 10mg
TABAREX 80
Valsartan
PFERTZEL
Clopidogrel 75mg + Acetylsalicylic acid 75mg
NISTEN-F 7.5
Ivabradin 7,5mg
NISTEN 5
Ivabradin HCL 5mg
NERAZZU 50
Losartan
METAZREL
Trimetazidine HCL
KHOUMA 5
Nebivolol
HUNTELAAR
Lacidipin 4mg
GREGORY 2
Glimepiride 2mg
DEMBELE
Valsartan + Hydroclorothiazid
DASARAB  75
Clopidogrel bisulfate
AMDIREL
Amlodipine 5 mg
CLONAFOS
Propylthiouracil 50 mg
PAOLUCCI
Deferiprone 500 mg
GAYI
Anastrozole 1 mg
RAMITREZ 90
Etoricoxib 90mg
PAROCONTIN
Paracetamol 325mg; Methocarbamol 400mg
GOMES
Methylprednisolon 16mg
D-CURE 25.000 IU
Cholecalciferol (Vitamin D3) 25.000 I.U
CLIPOXID 300
Calci lactat 300mg
WARUWARI 2
Tizanidine
SINRIGU 400
Etodolac 400 mg
RUZITTU 100
Diacerin 100mg
MATERAZZI 50
Eperison
MASAK 0.25
Calcitriol
LAKCAY 60
Raloxifen 60mg
KOZERAL 10
Ketorolac trimethamin 10mg
GONPAT 750
Glucosamin sulfat
ERISK
Eperison HCl 50mg
CRUZZ-35
Risedronat natri
AGOSTINI
Alendronic Acid 70mg Vitamin D3 5600IU
L-TYROX 100
Levothyroxin Natri 100
ARASTAD 20
Leflunomid 20mg
LAMBERTU
Pyridostigmin bromid 60 mg
TERZENCE 5MG
Methotrexate 5 mg
TERZENCE 2,5MG
Methotrexat 2,5 mg
METREX
Methotrexate 2,5 mg
ERISK
Eperison HCl 50mg
ARTRILAMIN
Glucosamin HCL 500 mg
GILARDINO
Glucosamin sulfat 1500 mg
TOPBRAIN
Magnesium 48mg + Vitamin B6 5mg + Ginkobiloba 40mg
AQUAFIZZ ORANGE MULTIVITAMIN
Vitamin C 80 mg Niacin (EN) 16 mg Vitamin E 12 mg Pantothenic acid 6 mg Vitamin B6 1,4 mg Vitamin B2 (Riboflavin) 1,4 mg Vitamin B1 (Thiamin) 1,1 mg Folic acid 0,2 mg Biotin 50 μg Vitamin B12 2,5 μg
BETENE
Betamethasone 5.2mg
VENRUTINE
Vitamin C + Rutin
RESMI
Nước khoáng thiên nhiên,chlorhexidin digluconat, kẽm hyaluro-nat,mangan gluconat,vitamin E,dịch chiết lô hội
PEDIA HEAM
Acid folic 95mcg, Cyanocobalamin 10mcg, Biotin 50mcg, Sắt fumarat 60,8mcg,  Acid ascorbic 60mg
THUỐC CAI NGHIỆN BÔNG SEN
Đương qui 22,5g, Nhân sâm15g, Bạch truật30g, Hải diêm3,75g, Sinh khương 7,5g, Ô mai bắc 30g, Nhục thung nhung 18,75g, Mật ong 75g
QUEEN LACTIC
Lactoserum 0,93g, Acid lactic
PAINPASS GEL
Gel xoa bóp tinh dầu
MYOPAIN 150
Tolperison HCL 150mg
NIMEGEN
Isotretinoin 20 mg
FLODILAN-4
FLODILAN-2
Glimepiride 2mg
MIPROTONE 100
Progesterone Micronized 100mg
ORLITAX
Orlistat 120mg
GLIMECO 4
Glimepiride 4mg
CETECO PREDNISOLON
Prednisolon 5mg
CENPIRA 800
Piracetam 800 mg
CASILAS
Tadalafil 10 mg
CLONAFOS
Propylthiouracil 50 mg
PAOLUCCI
Deferiprone 500 mg
GAYI
Anastrozole 1 mg
BOYATA
Cycloserine 250 mg

CTY TNHH TM DƯỢC PHẨM ANH DŨNG

Địa chỉ:    119 Nguyễn Thái Bình , P4, Q.TB, TPHCM, VN

MST:        0314081573 - Sở kế hoạch và đầu tư TP.HCM

Chứng Nhận  Đạt  "Thực hành tốt phân phối thuốc "

SDC:1458GDP - Sở y tế TP.HCM

Hotline:    0906828845

Email: advisor@adpharco.com

Mở cửa:    Thứ 2 đến Thứ 7 (8:00 AM - 5:00 PM)

 Họ tên
 Điện thoại
 Email
 Nội dung

© Copyright 2018 www.adpharco.com , all rights reserved

Thiết kế và phát triển bởi Webso.vn